neiye

Hipertensie

1
1
API Produk Naam CAS NR. Klassifikasie
Olmesartan 5- (4'-broommetiel-1,1'-bifeniel-2-yl) -1-trifenielmetiel-1H-tetrasool 124750-51-2 hipertensie
Olmesartan Etiel 4- (1-hidroksi-1-metieletiel) -2-propiel-imidasool-5-karboksilaat 144689-93-0 hipertensie
Olmesartan 1- (4-etoksikarbonylfeniel) pirrol 144690-33-5 hipertensie